Alle kroppens hormonprosesser styres av lys. Vi er innstilt på sollyset og følger jordas og solas rytmer. Sollyset inneholder alle farger, men fargeklangen skifter i løpet av dagen – og det skiftet følger vår biorytme.

I Norge er dagslyslampene mest kjent, og av mange benyttet mot vinterdepresjoner i mørketida. Til terapeutisk bruk er det derimot behandling med farget lys som har best virkning. Det finnes mange ulike behandlingsformer med farget lys. Vi vil legge inn beskrivelser av de ulike apparatene og retningene på sidene her, og vi vil også presentere de ulike terapeutene.

I Norge kan du få behandling med Photonwave hos BALDRON

I Sverige tilbyr Karl Ryberg behandling med MONOCROM