Nordic Light Association

er en nordisk interesseorganisasjon for alle som er oppatt av tema lys.

Foreningen er fritt knyttet til ILA, den internasjonale foreningen for lys, som samler forskere, terapeuter og produsenter fra hele verden.

ILA arrangerer en årlig internasjonal konferanse.

I år finner denne sted i Tallinn: The Rainbow within

tallinn

Den nordiske foreningen arrangerer åpne medlemskvelder og kurs. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Progammet legges ut her på hjemmesiden og på vår facebookside

Medlemskapet koster 100,- pr. år.

Betal til bankkonto: 1254 06 06402

Send navn og adresse til post@baldron.com, merket NLA